středa 7. prosince 2011

Milovníci města / City Lovers


„Stavět město znamená proměnit se v milovníka toho města: rozumět jeho hlubší povaze a odhalovat jeho skrytou krásu“
Jean Nouvel, světoznámý francouzský architekt, držitel Pritzkerovy ceny za architekturu

  
Při posuzování Ostravy si nelze udělat odstup. Nově příchozí na ní většinou hledí s despektem, protože nechápou, že se běžnému hodnocení prostě vymyká.
Je nutno ji více poznat, musíte si ji určitým způsobem zamilovat a snad se jí také nechat zdeformovat. Ostrava vás především donutí vážit si kvalitních věcí. Abyste nezkameněli, začnete je sami dychtivě vyhledávat.
Hlavní ovlivňující faktor - zdejší městské prostředí tvorbě kvality příliš nepomáhá. Více než jiná města totiž Ostrava z urbanistického hlediska trpí rozředěním. Obsahuje několik poměrně malých městských center, která si vzájemně ubírají na významu. Od sebe je dělí často neatraktivní struktura sídlišť a industriálních ploch. Vše je navíc rozkrájeno předimenzovanou dopravní infrastrukturou. Nedostatek atraktivních městských lokalit je jedním z důsledků ztráty zájmu o život ve městě a vede k přesouvání aktivit do lokalit mimo něj. Ztráta zájmu způsobuje další úpadek a trend se zesiluje.
V Ostravě tedy rozpínání není způsobeno přetlakem centra města, ale spíše jeho „vyprazdňováním“.
Nepříjemným faktem je, že rozpínání města zvyšuje náklady na dopravu, infrastrukturu a další zdroje. Ostrava tedy netrpí rozředěním jen z hlediska urbanistického, ale také ekonomického i funkčního.Udržitelná budoucnost leží ve zdravých a kompaktních městech!
Milujeme život ve městě a chceme, aby se i Ostrava vydala směrem k městům budoucnosti.
Jako architekti se tedy snažíme podílet na vytváření podmínek pro tvorbu kvalitního města. Chceme Ostravu hrdou, atraktivní, progresívní. Chceme Ostravu, ve které se dobře žije.
Chceme přispět k nastartování „imploze“ Ostravy, iniciovat nový zájem o město a možnosti v něm.

Jedním ze způsobů je městská akupunktura. Je to snaha přitáhnout pozornost a změnit myšlení obyvatel pozitivními - zlepšujícími zásahy.

Dovolte mi tedy v této souvislosti představit projekty našeho ateliéru, tvořené s těmito ambicemi.
Projekty lze podle míry vpichu - vlivu na rozvoj města zařadit do 3 kategorií. Příklady z těchto kategorií jsou prezentovány v takovém poměru, v jakém by se měly objevovat ve zdravě se rozvíjejícím městě.


1. skupina – zahušťování města (3 projekty)
Projekty v této skupině představují drobné monofunkční zásahy do města, jež jsou realizovatelné z menších, především privátních investic. Investoři hledají nové možnosti jak využit zdánlivě nevyužitelné a chytře vyřešit svůj problém s bydlením či podnikáním. Zviditelněním a podporou takovýchto zásahů také dojde k  zahušťování a zalidňování města. V porovnání s klasickou zástavbou se jedná spíše o drobné bonusy, avšak nově příchozí obyvatelé i tak rozšíří cílovou skupinu pro rozmanité městské služby. Opět se zvýší kvalita i atraktivita zasažené lokality.


2. skupina – funkční mix (2 projekty)
V této skupině jsou zastoupeny projekty, které sdružují více funkcí a týkají se také veřejnosti. Cílené promíchávání funkcí prodlužuje délku využívání budov během dne a dělá z nich malá živá ohniska ve městě. Symbióza funkcí je ekonomicky i ekologicky výhodný jev, který napomáhá udržitelnosti měst (sustainability). Je nutné ji podporovat.3. zabydlování veřejných prostor (1 projekt)
Tato skupina se týká nejdůležitějších procesů v rozvoji měst, tedy budování veřených prostranství. Dobře fungující veřejný prostor je nejenom krevním řečištěm měst, ale často lze pokládat i za jejich srdce. Je tím nejcennějším co města mají a podstatně ovlivňuje životní styl jejich obyvatel. Životní styl ovlivňuje duševní, zdravotní stránku a tím má přeneseně vliv i na produktivní – aktivní stránku obyvatelstva.


Ondřej Vysloužil
psáno jako příspěvek ke konferenci Structura 2011


Zdroje:
Jean Nouvel - Texty, projekt Oživená Ostrava

Comments System

Disqus Shortname